Islamic bio for FB in Arabic | ফেসবুক বায়ো ডিজাইন ইসলামিক

You have seen different Facebook profiles where their Facebook stylish bio is something different. Their Facebook bio will be completely stylish Islamic with different fonts and great emojis. Looking at Bio, it seems very calm. In this blog, you will learn how to add a new Facebook Islamic stylish bio 2022. You can copy the symbol below and save it in your Notepad. Just follow the steps to add a new FB Stylish Bio 2022.jajakallah

Cool Symbol Bio: –
Copy and paste the cool symbols from the bottom. Make your status, comments, messages, Instagram bio, and your general text life beautiful. Make your idea more beautiful.

Islamic bio for FB in Arabic

bio: 1
▦═══███████████
███═══▦
               ╔━━❖❖❁❖❖━━╗
╠━✫✫━ₐₗₗₐₕ ₚᵣₒₜₑcₜ ₘₑ fᵣₒₘ ₐₗₗ ₛᵢₙ■━✫✫━╣
               ╚━━❖❖❁❖❖━━╝
▦═══███████████
███═══▦

bio: 2

─▄▀▀▀▄─────────────
─█ⱼₐₙₙₐh█─────────────
███████────────▄▀▀▄
██─▀─██─█▀█▀▀▀▀█─█
███▄███─▀─▀≋N≋A≋m≋A≋j≋▀─

bio: 3
⚀☆●☆●☆●☆●●☆⚀
◢◣
◢◤☆◥◣
◥◣☆◢◤
◥◤
⚀❍❍❖❍❍⚀
●Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ●
⚀❍❍❖❍❍⚀
◢◣
◢◤☆◥◣
◥◣☆◢◤
◥◤
⚀☆●☆●☆●☆●☆⚀
 bio: 4
                  ~       jikirulla       ~
00:00●━━━━━━━━━━━━ 04:02 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
bio: 5

╭──────•◈•──────╮
◢◣
◢◤◇◥◣
◥◣◇◢◤
◥◤


●🃚the⚀still⚀believer●


◢◣
◢◤◇◥◣
◥◣◇◢◤
◥◤
╰──────•◈•─────╯

bio: 6
⚀▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄⚀
◢◣
◢◤☆◥◣
◥◣☆◢◤
◥◤
●ᴀʟʟᴀʜ US ꜱᴀᴠᴇ ꜰʀᴏᴍ ʜᴇʟʟꜱ FIRE●
◢◣
◢◤☆◥◣
◥◣☆◢◤
◥◤
⚀▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄⚀

Bio 6:

▦═══███████████
███═══▦
╔━━❖❖❁❖❖━━╗
╠━✫✫━❥αℓℓαн αквєя■━✫✫━╣

READ  ৩০ টি সেরা শিক্ষা নিয়ে ইসলামিক উক্তি

╚━━❖❖❁❖❖━━╝
▦═══███████████

███═══▦

Bio 7:

00:00●━━━Zikirullah━━━━━━ 04:02 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

Bio 7:

▦═══███████████
███═══
╔━━❖❖❁❖❖━━╗
╠━✫✫━❥🅚🅘🅝🅖■
━✫✫━╣
╚━━❖❖❁❖❖━━╝
▦═══███████████
███═══▦

Bio 8:

S̾o̾l̾d̾e̾r̾ ̾o̾f̾ ̾i̾m̾a̾m̾ ̾m̾a̾h̾d̾i̾

………..███ ]▄▄▄▄▄▃

..▂▄▅█████▅▄▃▂
[███████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤

Bio 9:

⚀☆●☆●☆●☆●●☆⚀
◢◣
◢◤◥◣
◥◣◢◤
◥◤
⚀❍❍❖❍❍⚀
●Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ●
⚀❍❍❖❍❍⚀
◢◣
◢◤◥◣
◥◣◢◤
◥◤

⚀☆●☆●☆●☆●☆⚀

Bio 10:

⚀▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄⚀
◢◣
◢◤☆◥◣
◥◣☆◢◤
◥◤

ₐₗₗₐₕ ₚᵣₒₜₑcₜ ₘₑ fᵣₒₘ ₕₑₗₗ fᵢᵣₑ


◢◣
◢◤☆◥◣
◥◣☆◢◤
◥◤
⚀▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄⚀

Bio 11:
╭──────•◈•──────╮
◢◣
◢◤◇◥◣
◥◣◇◢◤
◥◤
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
●C⚀T⚀G●
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
◢◣
◢◤◇◥◣
◥◣◇◢◤
◥◤
╰──────•◈•─────╯

 
BIO 12:

                      

                      ♦
                  ⛓♦⛓
 لا اله الله   ⛓⛓ 
محمّد رسول الله~~~~•
             ♦
                  
                  
                  
                  
                  
                       ♦

BIO 13: 

    ⭕▓ աǟʀʀɨօʀ օʄ ɨֆʟǟʍ ▓⭕

READ  ছোট বাচ্চাদের নিয়ে মজার স্ট্যাটাস

       ⭕▓▓▓▓▓▓▓▓▓⭕
▃▅▇▬🅻🅴🅶🅴🅽🅳▬▇▅▃

BIO 14:

⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎
⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎
⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ʟᴇɢᴇɴɢ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪᴇ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎
⸎ ⸎ ⸎ ⸎

BIO 15:

⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎                          ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎                         ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎

⸎ ⸎ ⸎ ⸎ ⸎ʟᴇɢᴇɴɢ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪᴇ ⸎⸎⸎⸎                           THE SULTANS                                                    ⸎ ⸎ ⸎ ⸎                                 

BIO 16:

\٠\l ●▬▬▬▬●����●▬▬­▬▬●
\٠\l ✪✫ ╭╬─☆ PUBH ☆─╬╮✫✪

\٠\c ✪✫ ╰╬─☆ᎻᎬᎡᎾ☆─╬╯✫✪ \٠\l ●▬▬▬▬●����●▬▬­▬▬●

BIO 17:
▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅
◥◤
★❍🔥Almighty always with you🔥❍★
◢◣
▅▅▅▅
▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅▅▅▅
▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅

BIO 18:

┏━━━━━°�•°�°•━━━━━┓

    ☆ ᴬˡˡᵃʰ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ ᵘˢ ᶠʳᵒᵐ ᵈᵃʲʲᵃˡⁱᶜ ᶠⁱᵗⁿᵃ

┗━━━━━°�•°�°•━━━━━┛

BIO 18:

████████
███████
████
███


━━❖❖�❖❖━━
★❍THE Still believer❍★
━━❖❖�❖❖━━


███
████
██████
█████████

BIO 19:

─▄▀▀▀▄─────────────
    █ ᴶᵃⁿⁿᵃʰ █────────────

███████────────▄▀▀▄
██─▀─██─█▀█▀▀▀▀█──█
███▄███─▀─▀    ₚᵣₐyₑᵣ ─▀▀─

READ  প্রকৃতি নিয়ে ইসলামিক ক্যাপশন | সবুজ প্রকৃতি নিয়ে ক্যাপশন

BIO 20:

√√🄰🄻🄻🄰🄷🄰🄺🄱🄴🅁√√

╭━━╮✫╱▔╲✪╱▔╲✫╭━━╮
╰┳┈╰   ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ ʜᴇʀᴏ ╯┈┳╯

╱╰┳┈╲ ▓ ᴹᵘʰᵃᵐᵐᵃᵈ ▓╱┈┳╯╲

▓▓╱╱╰━━╲❀❀╱━━╯╲╲▓

▓▓╱╱╱╱┊┊╲✪╱┊┊╲╲╲╲▓ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

           ❂▃▅▇⚞ ❷Ѳ21⚟▇▅▃❂

 
 
 
BIO 21:
☛❖▂▅█▓༆҈﷽༄▓█▅▂❖☚ ♚▅▂▂☣️▂▂▅♚ ꘑ ☬ ꘑ ▉ ▉ ▉ ﺍﻟﻠ ▉ ▉ ❖▂▅▇█▓༆︎الله عظيم༄︎▓█▇▅▂❖ ✖️♚▅▂▂♥️ ▂▂▅♚✖️

 
BIO 22:
🕌الله🕌 💞༺༻༒༒༺༻💞 💞༻༒༺💞 💞 💞 💞 ❤🕌الله🕌❤ 💞 💞 💞 💞༺༻༒༒༺༻💞 💞༻༒༺💞
 
BIO 23:
﷽﷽Äłłāh﷽﷽ 💕꧁❧༆❧꧂💕 ༒ ༒ ✾༒✾ ﷽Äłłāh﷽ 💞༺༻༒༺༻💞 ༺༒༻ ❁༒❁ ❃༒❃
 
 
BIO 24:
﷽Äłłāh﷽ ❤️ī Łøvě Äłłâh❤️ ❤️الله عظيم❤ 💞 💞 🕌الله🕌 💞 💞 💞 5. ⚀━❖✥◈✥❖━⚀ ⸎  ﷽🕌الله🕌﷽ ⸎ ⚀━❖✥◈✥❖━⚀ ⸎ ◢◤⛤◥◣ ⃟⃣🕌الله🕌⃣⃟ ◥◣⛤◢◤ ⸎ ⚀━❖✥◈✥❖━⚀ ⸎   ﷽🕌الله🕌﷽ ⸎ ⚀━❖✥◈✥❖━⚀
 
BIO 25:
⚀━❖✥◈✥❖━⚀ ᕛ⃢⃣⟗⃣⃢ᕘ ⚀━❖✥◈✥❖━⚀ ⩓ ⩔ ◢◤⛤◥◣ ﷽﷽Äłłāh﷽﷽ ◥◣⛤◢◤ ⩓ ⩔ ⚀━❖✥◈✥❖━⚀ ᕛ⃢⃣⟗⃣⃢ᕘ ⚀━❖✥◈✥❖━⚀
 
BIO 26:
♦️♦️◥◣◥◤◢◤♦️♦ █ ﷽﷽Äłłâh﷽﷽ 🕌 █🕌 💯Äłłâh īš wâťćhīňğ ýøū💯 🕌█🕌 ✔️ عظيم الله ✔️ ◥◤ ◥◤ 🕌▃▅██▅▃🕌 █
 
BIO 27:
◢◣ ◢◤★◥◣ █ █ ♥▓█▃▃﷽▃▃█▓♥ █ █ █ █ █ ◥◣▁▁█▁▁◢◤ ♥♠▃▃█▓🕌الله🕌▓█▃▃♠♥ ██████ ███████♠ ████████████ ████
 
BIO 28:
              ◥█◤
                ██
                ██
          ◢███◣
⫷▓▓▓《الله》▓▓▓⫷
         ◥███◤
              │▽│
              │▽│
              │▽│
              │▽│
              │▽│
              │▽│
              │▽│
                ╲╱

 

1 Comment

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।